OVER ONS

Verbonden

Onze organisatie De Noordpoel

In 1997 begonnen de broers Van der Knaap samen De Noordpoel, inmiddels 6 hectare aan kassen en buitenveld. In 2016 zette broer Arnoud de kwekerij voort met zijn echtgenote Marloes. Samen met hun team zoeken zij voortdurend innovatieve manieren om vitale en weerbare planten te telen en daarbij onze aarde zo min mogelijk te belasten.

Hun missie: een persoonlijk plantenparadijs voor iedereen. En dat is precies wat de veelkleurige verfraaiers van De Noordpoel mogelijk maken.

“Tegenwoordig gaat het vooral over schaalgrootte.
Wij positioneren ons op een andere manier.”

Marloes & Arnoud

EIGENAREN VAN DE NOORDPOEL

ONZE DOELEN

OP NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Kwekerij De Noordpoel zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om vitale en weerbare planten te telen en de aarde daarbij zo min mogelijk te belasten. In 2022 en 2023 hebben we proeven gedaan met veenarm en veenvrij (2023) substraat. Met de opgedane ervaring gaan we komend jaar verder uitbreiden met de veenreductie.

Weerbaar telen
Bij het inkopen van plantmateriaal selecteren we op weerbaarheid en vitaliteit. Ons team is actief bezig met het monitoren van onze gewassen. Medewerkers worden getraind om ziekten en plagen te herkennen, waardoor we snel en pleksgewijs kunnen bijsturen.

We gebruiken biologie en natuurlijke vijanden om plagen te bestrijden, dit is in onze koude teelt wel uitdaging omdat sommige natuurlijke vijanden alleen bij hogere temperaturen kunnen worden ingezet. Onze manier van telen creëert omstandigheden voor een natuurlijk evenwicht door de vele verschillende soorten en kleine partijen.

Koude teelt
In beide kassen wordt alleen gestookt bij temperaturen lager dan 3 graden onder nul. Perkgoed telen we met het seizoen mee in een koude kas.

We maken slechts gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen wanneer preventieve maatregelen niet voldoende zijn. Bijvoorbeeld door blad droog te blazen na het water geven om schimmel te voorkomen. Onkruid bestrijden we niet met chemicaliën, maar verwijderen we handmatig. Door jong gewas te toppen beperken we het gebruik van chemische remmiddelen.

Ambitie 5.0 Tuinbranche
Ons doel is om te voldoen aan Ambitie 5.0 van de Tuinbranche. We gebruiken voornamelijk groene middelen volgens de MPS-classificatie. In 2024 gaan we, samen met een onafhankelijke teeltadviseur het gebruik van oranje middelen in 2024 uit faseren. We gebruiken geen neonicotinoïden.

Milieu impact verkleinen
De potten bestaan voor 99% uit gerecycled materiaal. Daarnaast maken we de overstap naar ons nieuwe Garden Xperience concept, met biologisch afbreekbare labels en stokjes om onze impact op het milieu te verminderen.  

Hortifootprintcaluculator
Om onze voetafdruk nog gerichter te verkleinen, gaan we gebruik maken van de Hortifootprintcalculator, naast de bestaande certificeringen MPS A en MPS GAP.

Biodiversiteit
Onder het merk Garden Xperience introduceren we het thema Natural en native. Wij bieden inheemse plantensoorten aan die voedsel bieden aan Nederlandse bijen, vlinders en andere nuttige insecten, en waardplanten zijn voor veel verschillende dieren.

Met onze ambitie voor verplaatsing van de huidige kwekerij, kunnen wij de nieuwbouw zo inrichten, dat wij uiteindelijk de overstap kunnen maken naar biologische teelt. Het nieuwe perceel biedt bijvoorbeeld ruimte voor bloemenweides naast het containerveld als leefgebied voor natuurlijke bestrijders.

Op deze manier willen wij zorgdragen voor wat ons is toevertrouwd.

TIJDLIJN

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

September 1997
Oprichting kwekerij De Noordpoel aan de Poelweg in De Kwakel
12 juli 2022
Aankoop nieuw perceel in Nieuwveen aan het Nieuwveens jaagpad. Ambitie voor nieuwbouw van een toekomstbestendige kwekerij
3 juli 2023
Start werkzaamheden Nieuwveens jaagpad. Dempen van een sloot en graven van vervangend water.
31 juli 2023
Presentatie van de nieuwe uitstraling van onze kwekerij en ons merk Garden Xperience aan de medewerkers.
7 november 2023
Lancering van het nieuwe brand tijdens de Flora Holland Trade Fair in Aalsmeer.